Film

Připravuje se:

http://www.stiltennfilm.cz/

„Víš, že spíš?“

Autorský film Martina Michaela Stiltenna vycházející ze skutečných snů.
Cesta za kulisy tohoto světa…

Námět, scénář, režie: Martin M. Stiltenn

Výtvarník: Martin Michael Stiltenn

Hrají: David Vávra, Matěj „Máťa“ Kopecký, Terezka Rosová a další.

. . .

We prepare…

„Do you know you’re sleeping?“

An author’s film by Martin Michael Stiltenn based on real dreams.
The path behind the scenes of this world…

. . .

Z dřívější tvorby…

From previous work …

Záznam snu č.737 – experimentální krátký film 2008

Dream # 737 – experimental short film 2008

Krátký experimentální film, který byl vytvářen zcela impulsivně a improvizovaně a jedinou osou byly prvky  některých autorových snů. Přestože byl vytvořen bez většího technického vybavení a znalostí, byl poprvé oceněn na evropském festivalu Arts Film v Telči, dále se umístil na předních místech v kategoriích animované a experimentální tvorby např. na Krajské soutěži amatérských filmů Hradec Králové, na 54. ročníku Rychnovské osmičky a v  doprovodném programu byl uveden na Třeboňském Anifestu.

A short experimental film, which was created entirely impulsively and improvisationally and with a single axis, was the elements of some author’s dreams. Although it was created without more technical equipment and knowledge, it was first prized at the European Arts Film Festival in Telč. It was also at the forefront in the categories of animated and experimental works such as the Regional Competition of Amateur Films in Hradec Králové, at the 54th Rychnovske Eighth in the accompanying program was presented at Třeboňský Anifest.