Autor

Martin Michael Stiltenn

Narodil se 21. 8. 1974 v Moravské Třebové. Nikdy nestudoval žádnou uměleckou školu, vyučil se v dnes již zaniklém řemesle perleťářem a je tak čistokrevným autodidaktem.
Jeho poměrně široký tvůrčí rozsah zahrnuje obrazy-objekty, koláže, asambláže, šperky a v neposlední řadě autorské psaní a film.


„Tvorba je především svoboda a je třeba vždy stát mimo masový proud diktující trendy.“ Každý z nás má v sobě ukryt ten pověstný tajemný předmět touhy. Záleží ale na každém, zda to dokáže přiznat a uznat jako svůj vlastní, bez ohledu na názory a postoj okolí.“

. . .

He was born on August 21, 1974 in Moravská Třebová. He never studied at any art school, he trained as a mother-of-pearl in the now defunct craft and is thus a purebred self-taught artist. His relatively wide creative range includes painting-objects, collages, assemblages, jewelry and, last but not least, author’s writing and film.

Creation is above all freedom and it is always necessary to stand out from the mass stream dictating trends.” Each of us has the mysterious mysterious object of desire hidden in us, but it is up to everyone to be able to acknowledge and recognize it as their own, regardless of the opinions and attitudes of others. “

Kontakt

stiltenn@email.cz

zone@martinstiltenn.cz

production@stiltennfilm.cz