Strojní sny / Machine dreams

Jazyk sv. Jeronýma -z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
The language of St. Jerome from the cycle „Machine Dreams“, pencil drawing

# 1 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#1 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 2 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#2 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 3 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#3 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 4Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#4 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 5 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#5 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 6 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#6 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 7 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#7 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 8 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#8 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
Jazyk neznámého světce Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
The language of an unknown saint from the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 9 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#9 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 10 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#10 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 11 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#11 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing
# 12 Z cyklu „Strojní sny“, kresba tužkou
#12 From the cycle „Machine dreams“, pencil drawing