Obrazy / Paintings

EMOCIONÁLNÍ PRŮSER II – akryl, kombinovaná technika na plátně.
EMOTIONAL BUMMER II – acrylic, mixed media on canvas.
80 x 60 cm, 2024

STIGMATIZAČNÍ NÁSTROJ – z cyklu Strojní sny, kombinovaná technika na plátně
A STIGMATIZING TOOL – from the Machines Dreams cycle, acryl on canvas
50×70 cm, 2024

SEN O ABSOLUTNÍM TICHU – akryl, nalezené předměty, kombinovaná technika A DREAMS OF ABSOLUTE SILENCE – acryl, found object, mixed media
31 x 43 cm, 2017


STRUKTURA NOCI – akryl na plátně, kombinovaná technika
STRUCTURE OF NIGHT – acryl in canvas, mixed media
50 X 50 cm, 2017


NANEBEVZETÍ NEZNÁMÉHO VOJÍNA – akryl, nalezené předměty, kombinovaná technika.
THE ASCENSION INTO THE HEAVENS OF AN UNKNOWN – acrylic, found objects, mixed media
50 x 50 cm, 2017


PRUDKÁ REAKCE– kombinovaná olejomalba na plátno
VIOLENT REACTIONS – mixed media oil painting on canvas,
50 x 70 cm, 2015


PRUDKÁ REAKCE– kombinovaná olejomalba na plátno
VIOLENT REACTIONS – mixed media oil painting on canvas,
50 x 70 cm, 2015


MADONA TICHÁ – SOUČASNÁ I. – akryl, zlatá gutta, dřevo
MADONA SILENT – CONTEMPORARY I. acryl, gold gutta, wood
20 x 20 cm, 2014MADONA TICHÁ – SOUČASNÁ II. – akryl, zlatá gutta, dřevo
MADONA SILENT – CONTEMPORARY II.  acryl, gold gutta, wood
33 x 75 cm, 2015


ČASOPRÁZDNO – ZHMOTNĚNÍ NEHMOTNÉHO– strukturální olejomalba, plátno kombinovaná technika
MATERIALIZING THE INTANGIBLE – structural oil painting, canvas mixed media
60 x 80 cm, 2014


EMOCIONÁLNÍ PRŮSER– strukturální olejomalba na plátně.
EMOTIONAL BUMMER – structural oil painting on canvas.
 40 x 60 cm, 2014


STRUKTURY TICHA I– strukturální olejomalba na plátně.
STRUCTURE OF SILENCE I– structural oil painting on canvas
60 x 60 cm, 2014


STRUKTURY TICHA II. – kombinovaná technika na sololitu
STRUCTURE OF SILENCE II. – mixed media on hardboard
60 x 60 cm, 2015


SOUSTAVA RITUÁLNÍCH PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉ DENNÍ POTŘEBY– kombinovaná technika na plátně, olejomalba
THE SYSTÉM OF RITUAL AND EVERYDAY OBJECTS – mixed media in canvas, oil painting
120×60 cm, 2012


ELEMENTS I. – akryl na plátně / acrylic on canvas,
20 x 20 cm, 2014


ELEMENTS II. – akryl na plátně – acrylic on canvas,
35 x 35 cm, 2014


EFEMÉRNÍ REALITA I. – olejomalba na sololitu
EPHEMER REALITY I. – oil paintings in harboard
40 x 40 cm, 2010


HORIZONTÁLNÍ FRAGMENTY –  olejomalba na sololitu
HORIZONTAL FRAGMENTS – oil paintings in harboard
40 x 40 cm, 2010


INTENCIONÁLNÍ PARADOX – olejomalba na sololitu
INTENTIONAL PARADOX – oil paintings in harboard
40 x 40 cm, 2010


NEČEKANÝ NÁVRAT DNE… – olejomalba na sololitu
THE UNEXPECTED RETURN DAY…- oil paintings in harboard
25 x 25 cm, 2007


TICHÉ A TAJEMNÉ JSOU KRAJINY OKOLO ORFEOVA MOŘE – olejomalba na plátně
QUIET AND ARE MYSTERIOUS LANDSCAPE AROUND ORPHEUS SEA – oil paintings in canvas
25 x 25 cm,  2005


MÁGOVA POMSTA – olej na plátně
MAGICIAN REVENGE – oil in canvas
80 X 60 cm
2012


Nedokončeno – olej na plátně
Unfinished – oil in canvas
80 x 80 cm
2012


Nedokončeno – olej na plátně
Unfinished – oil in canvas
120 x 80 cm
2012


Nedokončeno – olej na plátně
Unfinished – oil in canvas
120 x 80 cm
2012