Obrazy-objekty / Paintings-objects

ALCHYMISTA I
akryl, kombinovaná technika na dřevěném panelu
ALCHEMIST I
acrylic, mixed media on a wooden panel
60 x 90 cm, 2023

STALKER I
akryl, dřevo, nalezené předměty, kombinovaná technika
acryl, wood, found object, mixed media, 80x5x120 cm-2021

ANDĚL Č. 0037
akryl, kombinovaná technika
ANGEL No. 0037 
acryl, mixed media
12O x 80 cm 2016

KOROZE TICHA I. 
z cyklu Strojní sny – akryl, kombinovaná technika
THE CORROSION OF SILENCE I. 
from Machine dreams cycle acrylic, mixed media
80 x 120 cm, 2018

ZÍRAČ
akryl, nalezené předměty, kombinovaná technika.
SPOTTER
acrylic, found objects, mixed media.
120 x 80 cm 2017

ODHALENÝ MECHANISMUS I.  z cyklu Strojní sny – akryl, nalezené předměty, kombinovaná technika
MECHANISM REVEALED I. in the Machine Dream cycle – acrylic, found objects, mixed media
80 x 00 cm, 2017  

KOROZE RELATIVITY – akryl, dřevo, nalezené předměty, kombinovaná technika
RELATIVITY CORROSION – acryl, wood, found object, mixed media
200 x 100 cm, 2019

PERIFÉRIE NOCI I. – z cyklu RÉBUSY, akryl, nalezené předměty, kombinovaná technika
PERIPHERALS NIGHT I. –  from the REBUS cycla, akrylic, found object, mixed media
33 x 33 cm, 2018TEMNÁ HVĚZDA II – akryl nalezené předměty kombinovaná
technika
DARK STAR II – acrylic found objects combined technique
80 x 60 cm 2017SVĚDEK DÁVNÝCH DEŠŤŮ – z cyklu Strojní sny – akryl, nalezené předměty, kombinovaná technika
WITNESS OF THE ANCIENT RAINS – from the Machine Dream cycle – acrylic, found objects, mixed media
40 x 12O cm, 2016
POZOROVATEL KYVADLA – z cyklu RÉBUSY, akryl, kombinovaná technika
OBSERVER OF THE PENDULUM – from the REBUS cycle, acryl, mixed media
60 x 100 cm, 2017
PŘIVOLÁVAČ NOČNÍCH DEŠŤŮ – akryl, nalezené předměty, kombinovaná technika.
SUMMONING OVERNIGHT RAIN – acrylic, found objects, mixed media
40 x 12O cm, 2016
DUTINY NOCI – POCTA LOUISE NEVELSON, akryl, dřevo, nalezené předměty, kombinované technika.
CAVITIES NIGHT -A TRIBUTE TO LOUISA NEVELSON,acrylic, wood, found objects, mixed media.
80 x 120 cm, 2013
Původní plastika byla poškozena. Renovace v roce 2016
The original sculpture was damaged. Renovations in 2016
Panika způsobená objektem neznámého původů a účelu-jedná se o slunce to si ale zasažený neuvědomil. akryl, nalezené předměty, kombinovaná technika na plátně.

Panic caused by an object of unknown origin and purpose – it is the sun, but the victim did not realize it. acrylic, found objects, combined technique on canvas.
50 x 70 cm, 2020

ZDÁNLIVÁ JEDNOTVÁRNOST REALITY – acryl, kombinovaná technika na sololitu
SEEMINGLY MONOTONY REALITY – acrylic, mixed media on hardboard
80 x 80 cm 2016KOROZE I. – acryl, kombinovaná technika na sololitu
CORROSION I. – acrylic, mixed media on hardboard
80 x 80 cm 2016
DÁVNÉ STROJE I. – strukturální reliéfní olejomalba, kombinovaná technika
LANGSYNE MACHINES I. – structural relief oil painting, mixed media
63 x 80 cm, 2013
USÍNÁNÍ – MEZI BDĚNÍM A SPÁNKEM – kombinovaná technika, nalezené předměty
FALLING ASLEEP – BETWEEN WAKING AND SLEEPING – mixed media, found objects
65 x 65 cm, 2015ANDĚL ZKÁZY –kombinovaná technika na sololitu, nalezené předměty
THE EXTERMINATING ANGEL-mixed media on hardboard, found objects
110 x 110 cm, 2015

NOČNÍ SKUTEČNOST I. –akryl, dřevo, nalezené předměty, kombinované technika.
THE NIGHT FACT I. –acrylic, wood, found objects, mixed media.
 60 x 80 cm, 2015

SENZOR XI– akryl, kombinovaná technika, dřevo
SENSOR XI – acrylic, mixed media, wood
60 x60 cm, 2015
VELKÝ NAŠEPTÁVAČ – kombinovaná technika
THE BIG STORYTELLER –  mixed media
120 x 80 cm, 2014
SVATÁ ČISTOTO, SPAS MOJI DUŠI… kombinovaná technika, olejomalba, karton, plech, nalezené předměty
IMMACULATE PURITY OF SALVATION MY SOUL… Mixed media, oil painting, cardboard, sheet metal, found objects
42 x 52 cm, 2014

REZONÁTOR– kombinovaná technika, akryl, dřevo, nalezené předměty
RESONATOR – mixed media, wood, acrylic, found objects
80 x 60 cm, 2014
VOLÁTOR– kombinovaná technika, akryl, dřevo, nalezené předměty
VOLATOR – mixed media, wood, acrylic, found objects
33 x 46 cm, 2014
BEZÚTĚŠNÝ DEN – kombinovaná technika, nalezené předměty, dřevo, sklo, kov
DREARY DAY – mixed media, found objects, wood, glass, metal
46 x 31 cm, 2013