Filmové rekvizity / Film props

Můra a kokon pro videoklip Dave & Sony
Moth and cocoon for video clip Dave & Sony

Tvář z mechu pro film Acta Natura
Face from moss for film Acta Natura
Snové nohy do filmu Víš, že spíš? – filmová cesta za kulisy tohoto světa
Dreamy legs for movie Out to the dreams! – motion-picture trip behind the curtain of this world.
Snový kůň do filmu Víš, že spíš? – filmová cesta za kulisy tohoto světa
Dreamy horse for movie Out to the dreams! – motion-picture trip behind the curtain of this world.
Snový kůň do filmu Víš, že spíš? – filmová cesta za kulisy tohoto světa
Dreamy horse for movie Out to the dreams! – motion-picture trip behind the curtain of this world.
DETAIL
Snový kůň do filmu Víš, že spíš? – filmová cesta za kulisy tohoto světa
Dreamy horse for movie Out to the dreams! – motion-picture trip behind the curtain of this world.